Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Výuka plavání žáků MŠ‚ ZŠ

 

              Výuka plavání žáků MŠ, ZŠ, SŠ


  

 

  

          

 

 


 

Dovolujeme si Vás seznámit s nabídkou zabezpečení výuky plavání MŠ, ZŠ, SŠ pro školní rok 2009/2010.

 

PROSEN, plavecká škola již řadu let pokračuje v úspěšně započaté činnosti s využitím stávajících kvalifikovaných cvičitelů plavání. Jejím  posláním je globálně pečovat o rozvoj a popularizaci plavání a plaveckých sportů v regionu.

 

Vyhláška MŠMT ČR č. 291/91 Sb., o základní škole ukládá základní škole organizovat výuku plavání v rámci povinné tělesné výchovy ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně (2. a 3. roč., 3. a 4. roč.) základních škol v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku. Program výuky schvaluje ředitel základní školy.

 

K provádění této výuky plavání jsou zřizována specializovaná pracoviště podle zákona č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a podle zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

 

 


 

         

 


 

Dále Vám chceme nabídnout i možnost plavání pro žactvo 6. – 9. tříd, středních škol se zaměřením na zdokonalení plaveckých stylů, techniky a vytrvalosti s rozšířením o prvky z branné výchovy, tj. záchrana tonoucího, poskytnutí první pomoci, lovení v hluboké vodě i další prvky a techniky ve vodním prostředí, kterými lze ovlivnit  záchranu lidského života.

Plavání má nezastupitelné místo  v životě každého jedince, ať je vykonáváno na úrovni rekreační, závodní  nebo ze zdravotních důvodů. Všechny tyto oblasti chceme svou činností obsáhnout. Podmínkou však je, že musí většina obyvatelstva „ umět plavat „ !

 

Plavání je nediskutovatelně nejzdravější pohybovou aktivitou. Vedle zdravotních vlivů, jako je otužování, dochází při plavání k přiměřenému zatěžování celého organismu, všech svalových skupin. Dochází k uvolnění opěrného systému organismu vlivem snížení působení gravitace. Dýchání je hlubší a kvalitnější. Tyto vlivy mají veliký význam zejména pro děti, které mají jinak zdravotní omezení ostatních pohybových aktivit. Dle vyjádření dětských lékařů je téměř každé páté dítě pro zdravotní potíže sledováno odbornými lékaři (ortopedické vady, obezita, onemocnění dýchacího ústrojí apod.) a počet takto postižených dětí stále roste.

 

 


 

                                         

 

 

 


 

V případě Vašeho zájmu o námi poskytovanou službu Vám předložíme veškeré legislativní dokumenty vyžadované MŠMT ČR .

 

Pokud budeme pověřeni zajištěním výuky plavání, můžeme Vám zároveň nabídnout uspořádání plaveckých závodů pro žáky Vaší školy.

 

 

 

 

                                                                                   Prokešová Jana

                                                                   ředitelka Plavecké školy

 

 

 


 

KONTAKT

Plavecká škola Jany Prokešové, PROSEN

telefon: 415 65 86 84, 721 367 280

 

e-mail:  prosen@atlas.cz

 

 

  

TOPlist